Debiut HELLHAIM

HELLHAIM, czyli enigmatyczny projekt zrzeszający muzyków różniących się wiekiem, doświadczeniem muzycznym, a przede wszystkim osobowością. Z pozoru niepasujący do siebie ludzie – lubieżny i złośliwy satyr, apodyktyczny miłośnik niemieckiego rocka, neurotyczny wiking z Kresów Wschodnich oraz udręczony i przeintelektualizowany młodzieniec – wspólnie tworzą muzykę wymykającą się jednoznacznej kategoryzacji.

Balansując na krawędzi grozy i przerysowania, zespół ukazuje w krzywym zwierciadle ludzkie dramaty, w swoich tekstach odnosząc się zarówno do wydarzeń historycznych, problemów współczesności, jak i wizji przyszłości.

Debiutancki „Slaves of Apocalypse” jest swojego rodzaju eksperymentem – jako punkt wyjścia muzycy przyjęli klasyczny heavy metal zakorzeniony w latach 80’, poszerzając jednak jego ramy i dodając do mieszanki elementy innych metalowych gatunków, takich jak thrash, death czy avant-garde.

Płyta wydana 21 sierpnia jest drugim wydawnictwem zespołu założonego w 2008 roku przez muzyków nieistniejącego już, działającego w latach 80′ i na początku 90′ zespołu HOLOCAUST / ALIOTH. Pierwszym materiałem HELLHAIM była wydana w 2015 roku EP zatytułowana „In the Dead of the Night”.

 
Fragmentów płyty „Slaves of Apocalypse” można posłuchać poniżej:

Więcej informacji o zespole:
http://www.hellhaim.pl