Dike #2 `01

dike.2„DIKE” #2
`01 (A5/28s./xero/3zł)

Ocena: ?

 

Chcę tylko zakomunikować fakt ukazania się #2 „Dike”, bez jakiejkolwiek próby oceny. „Dike” jest inicjatywą Łucji Pławskiej – twórczyni „Konstelacji Cienia” („KoCie”) oraz właścicielki dystrybucji o nazwie Wylęgarnia. Jest to „pismo promujące wyłącznie twórczość poetycką”. Jest to po prostu zbiór wierszy dziewiętnastu autorów (średnio prezentujących po pięć utworów), mniej lub bardziej znanych w świecie mniej oficjalnym. Zainteresowanych z zapytaniami lub z zamówieniami odsyłam do Łucji… [Paweł]


„Dike”, Łucja Agnieszka Pławska, skr. poczt. 111, 90-954 Łódź 4; kocie25@wp.pl; tel. 0501422049