ORACLE OF THE VOID Further Steps To A Perfect World `08

oracle of the void further steps

W Australii reaktywował się zespół ORACLE OF THE VOID, który w roku 1995 nagrał raptem jedno demo (które zresztą ponad 10 lat później doczekało się winylowej reedycji). Efektem jest płyta „Further Steps To A Perfect World”, którą jednak trudno się zachwycać. Niby jest to poprawnie wykonany, czerpiący z klasyki black metal, ale niczym nie zaskakuje. Zainteresować mogą wybrane części utworów. Cały album bazuje na tym samym patencie przemienności – szybsze motywy z typowym, a czasem takim trochę cierpiącym screamem (z gatunku prostych i prymitywnych) przeplatają się z melodyjnymi zwolnieniami, np. z klawiszami w tle lub fragmentami umiarkowanymi z growlem. W pewnym zakresie jest to więc muzyka zmienna, z częstymi przejściami. Grupa ORACLE OF THE VOID sporo bluźni, ale też bywa klimatyczna. A nawet można zaobserwować na „Further Steps To A Perfect World” miarową epickość. Całość w sensie muzycznym, ale też brzmieniowym jest utrzymana w starym stylu. [Kasia]

Obsidian Rec., P.O.Box 13303, George Street, Queensland, 4003, Australia; info@obsidianrecords.com; www.obsidianrecords.com, www.myspace.com/obsidianrec