Nergal – uchylenie kwietniowego wyroku przez sąd apelacyjny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił uniewinniający wyrok dla Nergala ws. znieważenia godła Polski. Skierował sprawę lidera grupy BEHEMOTH Adama Darskiego do ponownego rozpatrzenia. Sąd Apelacyjny uwzględnił tym samym apelację prokuratury od wyroku sądu niższej instancji.

Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu „Rzeczpospolita Niewierna”.

.

Grafika utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła przedstawia białego orła bez korony: za to z diabelskimi rogami. Jest też odwrócony krzyż.

W uzasadnieniu czwartkowego wyroku sędzia Włodzimierz Brazewicz zwrócił uwagę, że pierwszym błędem Sądu Okręgowego po otrzymaniu aktu oskarżenia było nieskorzystanie z przepisu pozwalającego sądowi zwrócić sprawę prokuraturze „w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, jeśli akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na potrzeby poszukiwania dowodów”.

W kwietniu Sąd Okręgowy uniewinnił Adama Darskiego i dwóch pozostałych oskarżonych: Rafała W, który na zlecenie Nergala stworzył projekt graficzny i Macieja G., który – również na prośbę muzyka – rozpowszechnił grafikę w internecie. Żaden nie stawił się w Sądzie Apelacyjnym.

żródło: Radio Gdańsk